Општина Пласница
  • Површина: 54,44km²
  • Број на жители: 4.545
  • Број на населени места: 4
  • Главни приоритети: Нови работни места, Помош за малите претпријатиа, Развој на економијата.

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион