Општина Македонски брод
  • Површина: 888,97km²
  • Број на жители: 7.141
  • Број на населени места: 51
  • Главни приоритети: Развој на туризмот, Развој на дрвената индустрија, Произведување на здрава храна, Развој на инфраструктурата.

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион