Komuna Strugë
  • Sipërfaqja:  483km²
  • Numri i banorëve: 63.376
  • Vendbanime: 51
  • Prioritetet kryesore: Modernizimi i planit urbanistik, Plan për zhvillimin e turizmit, Ndërtimi i bregut të liqenit.

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor