Përshtatja e objekteve me efikasitet energjetik në RPJP-2018

Partnerë

Komunat e Strugës, Ohrit, Debërcës dhe Kërçovës


Qëllimet e projektit

Ulja e harxhimeve të energjisë elektrike dhe energjisë për ngrohje përmes ndërrimit të dritareve, izolimit të pullazeve dhe vendosjes së termo fasadës së jashtme është qëllimi kryesor i projektit i realizuar në katër objekte publike në Komunat e Strugës - IPKF"8 Marsi - Flutura", Kërçovë - Objekti administrativ i komunës, Debërc - Objekti i bashkësisë në f.Volinë, Ohër-IPKF "Razvigorçe".

 


Rezultatet e projektit

- Rikonstruimi i pjesshëm dhe ndërrimi i dyerve dhe dritareve në IPKF "8 Marsi - Flutura" - Komuna e Strugës;

- Rikonstruimi i pullazit në kopshtin e fëmijëve "Razvigorçe" në Komunën e Ohrit;

- Ndërtimi i termo fasadës së jashtme në objektin shtetëror në Komunën e Kërçvës;

- Rikonstruimi dhe izolimi i objektit të bashkësisë në f.Volinë në Komunën e Debërcës;


Kohëzgjatja 6 muaj© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион