Изведба на енергетски ефикасни објекти во ЈЗПР- 2018


 


Цели на проектот

Намалувањето на потрошувачката на електрична и топлинска енергија преку замена на прозори, изолација на кров и поставување на надворешна термо фасада е основната цел на проектот реализиран во четири јавни објекти во општините Струга - ЈОУДГ "8 Март-Пеперутка", Кичево- Административен објект на општината, Дебрца- Објект на заедницата во с.Волино, Охрид- ЈОУДГ "Развигорче".

 

 


Резултати од проектот

- Делумна реконструкција и замена на прозори и врати во ЈОУДГ "8 Март - Пеперутка" - Општина Струга;

- Реконструкција на кров во детска градника "Развигорче" во Општина Охрид;

- ИЗведба на надворешна термо фасада во државен објект во Општина Кичево;

- Реконструкција и изолација на објект на заедницата во с.Волино во Општина Дебарца;

 


Времетраење 6 месеци© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион