Селектирање на отпад и набавка на опрема во Југозападниот плански регион


 


Цели на проектот

Основната цел на проектот е обезбедување почиста средина за сите граѓани од Југозападниот плански регион и продолжување на процесот за интегриран менаџмент на цврстиот отпад во Регионот.

Во рамки на проектот се набавени две преси-балирки и истите се предадени на користење во јавните комунални претпријатиа во Струга и Охрид. Проектот е финансиран преку Програмите за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој за 2013 година

 

 


Резултати од проектот

- Две работни средби со претставници од ЈКП од општините;

- Испорачани две машини - балирки и преси за хартија и пластика.

 © 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион