ANDROID GIS APLIKACIONI PËR ATRAKSIONET KULTURORE, NATYRORE DHE TË TJERA

Me qëllim të përmirësohen shërbimet, e veçanërisht informimi i turistëvë për atrakcionet kulturore dhe natyrore dhe atraksioneve të tjera në rajonin planor Jugperëndimor, përgjatë këtij projekti u zhvillua Android GIS aplikacioni për celular i cili do u ndihmojë turistëve gjatë qëndrimit të tyre në rajon. Për mbi njëqind atrakcione në rajon, u përpunuan tekste dhe fotografi me qëllim të kryhet përfaqësimi i tyre, veçanërisht tek klientela e jashtme turistike. Gjithashtu, u vendosën të dhëna dhe rrugë për çiklistët dhe këmbësorët në rajon. Me përdorimin e WEB teknikave moderne, aplikacioni i zhvilluar është një formë ciceroni turistik me emër SW Macedonia Attractions, i cili mund të shkarkohet pa pagesë nga Play Store e të instalohet në pajisje Android. Projekti është i përkrahur financiarisht nga shoqëria gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar (GIZ LEIWW+ Programi) dhe Agjencia zviceriane për zhvillim dhe bashkëpunim (SDC)

 

 

Rezultatet

- U  përgatitën tekste dhe fotografi për mbi njëqind atrakcioneve në RPJP

- U mbajtën tre takime konsultative me të gjithë palët e interesuara

- U krijua GIZ baza për atrakcionet turistike në RPJP

- U krijua dhe u publikua Aplikacioni android GIS

- Ngjarje promocionale, prezantim i Android GIS aplikacionit

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor