GAR në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë

Në datë 10.10.2012  u mbajt punëtoria i dytë i Grupës Aksionare Rajonale në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Qëllimi i punëtorisë ishte   përcaktimi i principeve të punës - partneritet privat publik, definimin e strukturës organizative dhe ndarja e përgjegjësive dhe përgatitja e planit të aktiviteteve dhe kornizës kohore për punë.

Gjatë punëtorisë u identifikuan disa probleme të përbashkëta me të cilat ballafaqohet bujqësia dhe blegtoria në rajonin Jugperëndimor. Disa nga problemet e përbashkëta që u theksuan ishin: infrastruktura, tregjet për plasmanin e produkteve, brendimi dhe zvogëlimi i kullotave.

 

_DSC0218-web _DSC0227-web
_DSC0224-web _DSC0231-web

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион