Takim pune me përfaqësuesit e firmës konsulente japoneze Nihon Sekei Suiko

Përfaqësuesit e firmës konsuluente japoneze Sekei Nihon Suiko, sot, pati një takim pune në Qendrën për zhvillimin të rajonit planor Jugperëndimor, në mënyrë që të jetë i informuar për përpjekjet e bëra nga ky institucion në fushën e mbrojtjes së ujit në rajon, me theks të veçantë liqenit të Ohrit pellgut të lumit Drini i Zi.

Firma konsulente e përmendur më lartë u përzgjodh nga organizata japoneze JICA (Dzajka) në mënyrë që të bëjë një analizë të detajuar të kushteve të sistemit të kolektorit, mundësitë për rindërtimin e saj dhe përfundimin. Udhëheqësi Noda Norihiro thekson se ata presin,që në tre muajt e ardhshëm, të mbledhin të gjitha të dhënat e nevojshme të sistemit të kolektorit dhe kushtet e ujit në këtë mikro rajon mbi bazën e asaj që më vonë do të përcaktohet se çfarë lloj ndihme shteti jonë mund të presë nga pala japoneze.

Ekspertët japoneze pasi grumbullimi i të dhënave do të mbarojë do të përgatisin një dokument bazuar në të cilin pala nga Maqedonia mund të presin për të fituar kredi të favorshme ose hua për të zgjidhur problemet në funksionimin aktual të sistemit të mbledhjes dhe mbrojtje të plotë të ujit që gravitojnë rreth saj, kjo nënkupton lidhjen e mbi 40 vendbanimeve në sistemin aktual i cili aktualisht ujërat e ndotura shkarkohen drejtpërdrejt në liqen.

 

japon---2 japon---4
japon---3 japon--1

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион