Takim pune për Projektin bazik për kanalizimin fekal për Komunën e Vevçanit dhe Strugës

Më 25.01.2012, në hapësirat e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në Strugë, përfaqësues nga operatori ekonomik Metal-Elektrik nga Shkupi (kryerësi i projektit), bashkë me përfaqësues nga bashkësia lokale e f.Veleshtë, dhe peronave profesional, mbajtën takim pune për Projektin bazik për kanalizimin fekale për Komunën e Vevçanit dhe një pjesë e Komunës së Strugës (vendbanimet Belicë e Poshtme, Podgorc, Oktis dhe një pjesë të Veleshtës)

Në takim u diskutua për përcaktimin e vijës ku do të kalojë sistemi i kolektorit nëpër Veleshtë dhe gjetja e zgjidhjeve alternative. Vërejtjet dhe sugjerimet do të merren parasysh në përpunimin e versionit final të Projektit bazik. Projekti është financuar me mjete nga projektet rajonale të Qendrës për zhvillim të rajonit panor Jugperëndimor, miratuar nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për vitin 2010 përmes Byrosë për zhvillim rajonal.

 

_DSC0019 _DSC0023
_DSC0022

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион