U luajt shfaqja e parë teatrale

Më 7 dhjetor të vitit 2011, Në Pallatin e Kulturës në Vevçan u luajt shfaqja e parë teatrale, nga serija e shfaqjeve që do të luhen në rajon. Përveç në Vevçan shfaqja në 8 dhjetor do të luhet edhe në Kërçovë, ndërsa ditën tjetër në Makedonski Brod.

Shfaqja është e financuar me mjete nga projektet rajonale të Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor, miratuar nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për vitin 2010 përmes Byrosë për zhvillim rajonal.

 

photo 1 photo 4

© 2011 - Центар за Развој на Југозападниот плански регион