Forumi i tretë rajonal në bashkësi

Të nderuar,

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor fillon me realizimin e projektit "Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv", i cili përfshin edhe organizimin e Forumeve rajonale në bashkësi, me qëllim që të përforcohet pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal dhe rajonal, të përmirësohen partneritetet mes subjekteve rajonale dhe lokale dhe të gjenden zgjidhje më efikase për problemet me interes për të gjithë rajonin.

 

Me qëllim të zbatimit me sukses të gjithë procesit, Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor Ju fton të merrni pjesë aktive në sesionin e tretë të forumit, e cila do të mbahet në datë 27.02.2019 (e mërkurë), në Hotel Drim-Strugë, me fillim në ora 11.00.

 

Ju lutemi pjesëmarrjen Tuaj ta konfirmoni përmes postës elektronike në adresën vijuese: a.vlashi@southwestregion.mk

 

Ftesa dhe Agjenda

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor