Prezantimi i IPARD

Sot, 21.06.2018, në Strugë, përfaqësues të Agejncionit për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural i njohtoi komunat e rajonit planor Jugperëndimor me masat dhe kushtet për aplikim për grandet e Programit për zhvillim rural për vitin 2018.

 

Nga Agjencioni informuan se së shpejti komunat do të mund të aplikojnë për gjithsej 600 milionë denarë të cilat do t'i kushtohen NJVL. Nëntë komunat e rajonit dhe Qendra për zhvillim të RPJP kanë në dipsozion mjete për disa masa. Një nga masat është përmirësimi i jetesës në mjediset rurale (Masa 321), pastaj masa për ringjallje dhe zhvillim të fshatrave (Masa 322) dhe masa për ruajtjen dhe përmirësimin e vlerave tradicionale në hapësirat rurale(Masa 323).

 

Takimi informativ u organizua nga ana e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në bashkëpunim me Agjencionin për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural.

 

 

MZSV_1 MZSV_3
MZSV_4 MZSV_2.jpg

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor