Biznes qendër në rajonin Jugperëndimor

Në datën 14 nëntor në Strugë, Qendra për zhvillim e rajonit planor në bashkëpunim me Ministrit për vetëqeverisje lokale dhe Programin për zhvillim i KB (UNDP), me manifestim solemnë, e promovuan themelimin e Biznes Qendrës për përkrahje dhe shërbime këshilluese për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në rajonit planor Jugperëndimor. Marrëveshjen për themelimin e Biznes Qendrës u nënshkruan nga z.Alesandro Frakaseti nga Programi për zhvillim i KB (UNDP), z. Lirim Shabani Ministër për vetëqeverisje lokale dhe m-r Mirjana Lozanoska Udhëheqëse e Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

Pritet që Biznes Qendra të tregojë funksionim të lartë dhe të jetë në ndihmë të komunitetit të biznesit, ndërsa sektori publik të mundësoj hapjen e dyerve për investitorët potencial  të cilët do ti vendosin përfaqësitë e bizneseve të tyre në rajon për të shfrytëzuar potencialet njerëzore dhe natyrore.

Ky projekt përfshin bashkëpunim mes faktorëve të ndryshëm në nivel lokal dhe rajonal në drejtim të fuqizimit dhe rritjes të zhvillimit ekonomik. Në këtë kënd vështrim, bashkëpunimi mes sektorëve të ndryshëm siç janë publike, private dhe qytetare  përfaqëson kushtin thelbësor  për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.

hapja-e-biznes-qendres-1.jpg hapja-e-biznes-qendres-3
hapja-e-biznes-qendres-2 hapja-e-biznes-qendres-4
hapja-e-biznes-qendres-5 hapja-e-biznes-qendres-6
hapja-e-biznes-qendres-7 hapja-e-biznes-qendres-8

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor