Burime alternative të energjisë

Sot u mbajt takim pune nga operatori ekonomik i angazhuar MACEF nga Shkupi me përfaqësues nga 9-të komuna për punimin e Studimit për zbatimin e burimeve alternative të energjisë. Në takim përveç dinamikës që duhet të ndiqet u bisedua edhe për zgjedhjen e 5 objekteve publike të cilat janë në pronësi të komunave dhe për të cilat do të punohen projekte teknike të veçanta me qëllim që të aplikohet për zgjidhjen e problemit me efikasitetin energjetik të tyre. Në periudhën vijuese komunat do të përgatisin të dhëna për situatën në komunat e tyre me qëllim që të punohet një studim kualitativ e cila do të ofrojë zgjidhje të mundshme për zgjidhjen e efikasitetit energjetik të objekteve.

 

energji-efikase-2.jpg energji-efikase-1
energji-efikase-3

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor