Punëtori për Këshillat e komunave

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në bashkëpunim me Programin për Zhvillim Rajonal Ekonomik të Shoqërisë gjermane për ndihmë teknike në Maqedoni (GIZ RED) në datë 05.07.2013 (e premte), në Ohër, mbajtën trajnim një ditor.

 

Trajnimi ishte e paraparë për Kryetarët e Këshillave të Komunave, koordinatorët e grupeve të këshilltarëve, këshilltarë, dhe anëtarë të komisioneve për zhvillim ekonomik lokal, buxhet dhe financa. Tema e trajnimit ishte njohja e Programit të GIZ RED, Politikës të zhvillimit rajonal në Republikën e Maqedonisë, Menaxhmenti rajonal, si dhe puna e Këshillit për zhvillim dhe Qendrës për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor.

 

trajnim-per-keshillat01 trajnim-per-keshillat03
trajnim-per-keshillat02 trajnim-per-keshillat04

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor