Prezantim publik

Në kuadër të projektit "Studim fizibiliteti për bartjen e ujërave të zeza në komunat e Kërçovës, Zajazit, Osllomesë, Plasnicës, Vraneshticës dhe Drugovës", Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor në bashkëpunim me përfaqësuesit e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe komunat e kyçura në projekt organizojnë prezantim publik të Studimit.

Prezantimi publik do të mbahet më 10.12.2010 (e premte) në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Komunës së Kërçovës (në hapësirat e ish Ministrisë për transport dhe lidhje) me fillim në ora 13.

 

javnaprezentacija

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor