Panairi i turizmit receptor

Në datë 17 dhe 18 janar 2011 në Ohër, nga ana e Agjensionit për promovim dhe mbështetje të turizmit të RM u organizua panairi i turizmit receptor.

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor morri pjesë me stendën e vetë në të cilin u prezantuan komunat nga rajoni. Promovimi i Qendrës për zhvillim, komunat dhe operatorët tjerë ekonomik nga rajoni u bë me material propaganduese.

Në stendën e Qendrës për zhvillim rajonal u promovuan broshura nga Qendra, broshura të komunave dhe potencialet e tyre, fletushka nga kapacitetet hotelerike, banjat e Dibrës, si dhe një numër i madh i materialeve të tjera.

 

saem01 saem02

saem03 saem04

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor