KontaktMirjana Lozanoska

Besijana Elmazi
Valon Kaba
Stojan Saveski
Arbëresha Vlashi

-   Udhëheqëse e Qendrës
-   Administrator
-   Koordinator rajonal
-   Koordinator rajonal
-   Koordinator rajona

Rr. Partizanska pn, K.P. 27,
6330 Strugë

Tel. +389 (046)           701 - 005;                      +389 (046) 701 - 055

Faks  +389 (046) 701-055

 

CRJ@southwestregion.mk

mapa

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor